12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

استحصال انرژی از پسماند

استحصال انرژی از پسماند

سامانه ی ریجکت سوز مجتمع آرادکوه

با افزایش ظرفیت خطوط پردازش پسماند شهر تهران در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه از یکسو و افزایش تولید پسماند های ریجکت در خطوط پردازش از سوی دیگر، ارائه راهکارهایی جهت دفع بهینه این نوع از پسماندها در برنامه کاری سازمان قرار گرفت. لذا با توجه به بالا بودن  ارزش حرارتی پسماند های ریجکت، استحصال انرژی از سوزاندن آنها به عنوان مناسبت ترین روش در نظر گرفته شد.مذاکرات صورت گرفته با شرکت های بخش خصوصی به انعقاد قراردادی در قالب BOT در نیمه اول سال 1390 در خصوص نصب و راه اندازی یک سامانه ی ریجکت سوز با طرفیت 200 تن پسماند ریجکت در روز و تولید 3 مگاوات الکتریسیته گردید. با راه اندازی این واحد در زمستان 1393، روزانه 200 تن از پسماندهای ریجکت حاصل از خطوط پردازش مجتمع آرادکوه سوزانده شده و به انرژی الکتریکی تبدیل می شوند. شایان ذکر است حدود 33000 مترمکعب خاکبرداری، 9000 مترمکعب بتن‌ریزی، 2000 تن آهن آلات و آرماتور و در زمینی به وسعت تقریبی سه هکتار و 8500 متر بنا جهت احداث این سامانه بکار گرفته شده است. این احجام معادل ساخت یک ساختمان مسکونی با متراژ 15،000 متر مربع می باشد.از مهم ترین مزایا راه اندازی این سامانه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

·         کاهش دفن پسماندهای رجکت حاصل از فرایند پردازش

·         کاهش مشکلات زیست محیطی همچون تولید شیرابه، گاز متان، تکثیر جانوران موذی و...

·         کاهش زمین مورد استفاده  برای دفن

·         امکان استحصال انرژی پاک از پسماندهای شهری

·         کاهش فشار بر منابع سوخت فسیلی به واسطه تولید انرژی پاک

·         اشتغال زایی و درآمد زایی

ورود تکنولوژی جدید به کشور

 


نیروگاه ریجکت سوز مجتمع آرادکوه

نیروگاه ریجکت سوز مجتمع آرادکوه

نیروگاه ریجکت سوز مجتمع آرادکوه

سامانه هاضم بیهوازی

همزمان با تدوین و تصویب طرح جامع 5 ساله مدیریت پسماند شهر تهران، استحصال انرژی از  پسماند و فاینال نمودن آنها در داخل و حریم شهری در برنامه های کاری سازمان قرار گرفت.بدین ترتیب پروژه های مختلفی با همکاری واحد های دانشگاهی و تحقیقاتی صورت پذیرفت.خوشبختانه با همکاری های صورت گرفته پروژه های مختلفی در این خصوص به مرحله اجرا درآمد که از آنجمله می توان به راه اندازی سامانه  هاضم بیهوازی در منطقه 4 شهرداری اشاره کرد. با راه اندازی این سامانه در بهار سال 1392 روزانه بیش از 300 تن از پسماندهای مخلوط شهری شرق تهران در تاسیسات موجود پردازش و داسازی شده و پسماندهای تر با خلوص بالا وارد مخازن مختلف هاضم بیهوازی شده و پس از گذشت مدتی فرایند تولید بیوگاز بر اثر فرایند تخمیر آغاز می گردد.بیوگاز تولیدی پس از خالص سازی سوزانده شده و جهت تولید 2 مگاوات انرژی الکتریسیته مصرف می شود. لجن باقی مانده در مخازن نیز به عنوان ماده اولیه مناسبی جهت تولید کود کمپوست گرانوله مورد استفاده  قرار می گیرد. از مهم ترین مزایای احداث سامانه هاضم بیهوازی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

·          کاهش هزینه هایی چون هزینه حمل و نقل و انتقال پسماند از شرق تهران به مجتمع پردازش و دفع آرادکوه

·          کاهش مشکلاتی چون آلودگی هوا، آلودگی حاصل از ریزش شیرابه  از سمی تریلی ها در طول مسیر و کاهش تصادفات رانندگی و ترافیک به واسطه عدم تردد سمی تریلی های از شرق تهران به مجتمع آرادکوه

·          استحصال انرژی از پسماندهای جامد شهری و کاهش فشار بر منابع سوخت فسیلی

·          اشتغال زایی و درآمد زایی

·          تولید انرژی پاک

·          فاینال نمودن 300 تن پسماند شهری تهران در حریم آن

 

نیروگاه ریجکت سوز مجتمع آرادکوه