11/12/2019 - سه شنبه 21 آبان 1398

طرح های پژوهشی و مطالعاتی

طرح های پژوهشی و مطالعاتی

 با توجه به اینكه سازمان مدیریت پسماند به لحاظ تكنولوژی و ساخت خطوط پردازش، همچنین در زمینه احداث تجهیزات و تاسیسات استحصال انرژی و دفن بهداشتی به موفقیت های چشمگیری دست پیدا كرده است لذا توسعه علمی و تحقیقاتی این دستاوردها از ضرورت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا پروژه های تحقیقاتی در محورهای عمده ذیل مد نظر می باشد.

1.پژوهش و توسعه خطوط پردازش

2. استحصال انرژی از بیوگاز 

3. اجرای پایلوت Reclamation بازكنی مراكز دفن قدیمی

4. توسعه سیستم های هاضم (بی هوازی)

5. توسعه سیستم های نانو فیلتر و نیوفیلتر در تصفیه و پردازش
 
6. اجرای آنالیز فیزیكی پسماندهای شهر تهران: با انجام آنالیز فیزیكی و شیمیایی زباله شهر تهران، آمار و اطلاعات مورد نیاز مدیریت پسماند استخراج و در انجام طرح ها و پروژه ه های مدیریت پسماند مورد استفاده قرارخواهد گرفت. شناسایی دقیق كیفیت و كمیت پسماندهای شهری و تعیین ارزش هریک از مواد موجود در پسماندهای شهری و اجرای طرح ها و پروژه ها بر مبنای اطلاعات درست و دقیق باعث كاهش هزینه ها و افزایش سود آوری در فعالیت های مدیریت پسماندها خواهدشد. 

7.طرح توجیه اقتصادی جمع آوری و بازیافت کاغذ از پسماند های شهر تهران

8. امکان سنجی و ارایه گزینه مناسب مدیریت پسماند کاغذ و مقوا

9. شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران -1393

10.مطالعه و بررسی تجزیه و تحلیل و مکان یابی سامانه های فاینال پسماند شهری تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران -1390

11. اثرات زیست محیطی طرح جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آن ها- پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی- 1391

12. امکان سنجی استحصال گاز در مرکز دفن آرادکوه و تهیه اسناد جذب سرمایه گذار، بررسی وضع موجود، پیش بینی میزان تولید برق و بیوگاز و کاهش انتشار کربن  دی اکسید و اسناد فراخوان جذب سرمایه گذاری- شرکت تعاونی رهروان صنعت انرژی- 1389