اخطار: این ماژول نبایست د رکل پورتال قابل نمایش باشد.


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


 |  11/27/2014 - پنجشنبه 6 آذر 1393

You are here: شما اینجا هستید: آموزش و پژوهش > مقاله های مرتبط با مدیریت پسماند > مقاله های تخصصی فارسی

مقاله های تخصصی پسماند
 TitleSize Created DateClicks
ماهیت شیرابه حاصل از دفن بهداشتي زباله و روشهای تصفیه آن7.76 MBDownload09/23/2014445
بررسی فرایند مدیریت پسمند در ایران و جهان1.53 MBDownload08/30/2014539
بررسی وضعیت حقوقی و ساختار تشکیلاتی مدیریت پسماند در کشور960.41 KBDownload08/30/2014516
بازيافت- از ضايعات الكترونيك به منابع مواد گزارش فاز دوم- مدل گردش مواد و مدل مالي3.13 MBDownload08/30/2014172
بازیافت از ضایعات الکترونیکی بر منابع مواد1.57 MBDownload08/30/2014230
مديريت پسماند جامد ( آوار و نخاله هاي ساختماني) بعد از وقوع زلزله احتمالي در شهر تهران960.41 KBDownload08/30/2014516
بررسی کارایی زائدات فضای سبز شهری در حذف کادمیوم از محیطهای آبی201.82 KBDownload08/26/2014152
مدیریت پسماندهای حاصل از نذورات ماه محرم295.31 KBDownload08/26/2014349
مطالعه سرعت هوادهی و سینتیکهای واکنش در فرایند کمپوست سازی برخی از زائدات کشاورزی255.02 KBDownload08/26/2014145
تاثیر عمل آوری تفاله پرتقال با مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آن201.38 KBDownload08/26/2014129
ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به منظور تهیه کمپوست (محور تخصصی: تولید مواد و انرژی از پسماند:کمپوست)211.14 KBDownload08/26/2014113
جنبه های زیست محیطی پسماندهای صنایع سنگبری378.73 KBDownload08/26/2014268
نقدی بر مقررات مدیریت پسماندهای ویژه و ارائه راهکارهای اقتصادی و محیط زیستی برای بازنگری در آن202.63 KBDownload08/23/2014229
آنالیز کمی– کیفی و نحوه مدیریت پسماند های مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرعباس، سال 1387359.16 KBDownload08/23/2014188
بررسی و انتخاب بهترین سناریوی مدیریت پسماند با استفاده از سیستم تصمیم گیری چندمعیاره در شهرستان کرج575.81 KBDownload08/26/2014251
انتخاب مسیر بهینه در حمل و نقل زباله های هسته ای با استفاده از GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی)653.74 KBDownload08/23/2014207
استفاده از مواد زائد روستایی گامی در تامین ریز مغذ ی های خاک151.32 KBDownload08/26/2014132
بررسی و دسته بندی منابع زیست توده در ایران و جهان و بررسی تنوع آنها در مناطق روستایی کشور با تاکید بر پسماندهای جامد عادی و فضولات دامی275.02 KBDownload08/26/2014194
امکان سنجی فنی کاربرد روش های سنتی تولید کمپوست از زائدات باغی در شهر اهواز226.50 KBDownload08/23/2014117
امکان سنجی کاربرد فرایند دفن کنترل شده با هدف تولید کود آلی در مقایسه با روش ویندرو، مطالعه موردی شهر اهواز194.14 KBDownload08/23/2014135
پتانسیل سنجی استحصال بیوگاز از پسماند روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان یزد)216.74 KBDownload08/23/2014172
تولید مواد و انرژی از پسماند (ساخت کامپوزیت چوب پلاستیک از پسماند)237.90 KBDownload08/23/2014261
امکان سنجی کمینه سازی و مدیریت مواد زاید صنعتی در کشتارگاه دام267.57 KBDownload08/23/2014198
بازیافت فضولات گاوداری راهی جهت استفاده بهینه از انرژی وحفظ محیط زیست247.39 KBDownload08/23/2014187
تولید آجر فوق سبک سلولزی با استفاده از بازیافت زباله های سلولزی خشک326.71 KBDownload08/23/2014219
مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرت334.08 KBDownload08/23/2014106
بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مدیریت نهایی پسماندهای بیمارستانی شهر اهواز233.65 KBDownload08/23/2014171
اتخاذ مدیریت واحد در جمع آوری و حمل ونقل پسماندهای عادی روستاهای شهرستان تیران و کرون180.56 KBDownload08/23/2014113
ضرورت بازنگری درتولید کمپوست اززباله های مخلوط وتوسعه بیوکمپوست156.24 KBDownload08/23/2014123
طرح آزمایشی مدیریت مواد زائد جامد در شهر خلنا (ارزیابی رویکرد مشارکت شهری)206.22 KBDownload08/23/2014105
شناسایی میزان تاثیر آموزش در زمینه تفکیک زباله از مبداء در شهر تهران   248.58 KBDownload08/23/2014168
118. گزارش بی خظر سازی و امحاء شیرابه در سازمان مدیریت پسماند-1391- واحد پردازش3.30 MBDownload12/31/2012134
117. « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ 268.87 KBDownload01/26/2012342
115. بررسی تولید ورمی کمپوست351.29 KBDownload01/26/2012201
114. امكان سنجي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تبريز281.74 KBDownload01/26/2012314
113. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران- ايستگاه بازيافت شهرداري منطقة 3126.31 KBDownload01/25/2012153
112. ارزیابی میزان رضایت از سیستم جمع آوری مکانیزه زباله و مشارکت557.50 KBDownload01/25/2012192
111. ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران489.42 KBDownload01/25/2012150
110. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران126.31 KBDownload01/25/2012252
109. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند366.09 KBDownload01/25/2012261
108. بررسي كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بيمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران149.42 KBDownload01/25/2012109
107. بررسي وضعيت بازيافت كاغذ ومقوا از زباله هاي شهر اصفهان وارزيابي جنبه هاي اقتصادي وزيست محيطي آن205.82 KBDownload01/25/2012273
106. بررسی ميزان كاهش پسماندهاي ارسالي به مركز دفن در اثر راه اندازِي كارخانه كمپوست شهر خمين120.82 KBDownload01/25/201272
105. بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيم ارستانهاي استان گلستان115.37 KBDownload01/25/2012153
104. بررسي كمي و كيفي زباله شهر آباده و ارزيابي آن بر محيط زيست جايگاه دفن زباله شهر آباده139.95 KBDownload01/25/2012123
103. بررسي كميت و كيفيت زباله توليدي شهر خواف 192.89 KBDownload01/25/201284
102. مطالعات مكان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد248.27 KBDownload01/25/2012119
101. جمع آوري تفكيك شده زباله از مبداء توليد در كشورهاي در حال توسعه، مطالعه موردي شهر شاهرود211.40 KBDownload01/25/2012374
100. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری203.97 KBDownload01/25/2012128
99. طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهد106.97 KBDownload01/25/201295
97. بررسی عوامل درونی و بیرونی مدیریت پسماند شهری در کلان شهر های کشور با استفاده از روش SWOT و تشکیل ماتریس QSPM175.97 KBDownload01/25/2012134
97. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایران179.10 KBDownload01/25/201281
96. بررسی مشکلات بازیافت بطری های پت در تهران و حومه و ارائه الگوی مناسب116.06 KBDownload01/25/2012129
95. بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندها187.01 KBDownload01/25/201294
94. تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی109.80 KBDownload01/25/201280
93. نتایج مطالعات مدیریت پسماند منطقه چابهار (شهری و روستایی)495.96 KBDownload01/25/2012170
92. بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست 495.96 KBDownload01/25/2012170
91. تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بیوگاز سوز شهر مشهد420.94 KBDownload01/25/2012104
90. بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندج120.87 KBDownload01/25/2012100
89. تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی173.14 KBDownload01/25/201268
88.یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست306.68 KBDownload01/25/2012100
87. بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست119.48 KBDownload01/25/201269
86. امکان سنجی نیروگاه بیوگازی ساوه461.31 KBDownload01/25/201290
85. جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری185.59 KBDownload01/25/201267
84. بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آن120.73 KBDownload01/25/201266
83. بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آباد358.77 KBDownload01/25/201274
81. توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژه312.96 KBDownload01/25/201293
82. لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماند82.94 KBDownload01/25/2012148
80. پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران333.65 KBDownload01/25/201280
79. جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانی107.15 KBDownload01/25/2012142
78. مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک143.49 KBDownload01/25/201292
77. آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آن340.41 KBDownload01/25/2012114
76. بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاههای منطقه یک خدمات شهری مشهد109.74 KBDownload01/25/201280
75. تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدید245.75 KBDownload01/25/2012144
74. بررسی طراحی بسته بندی با دیدگاه کگاهش ضایعات181.29 KBDownload01/25/201271
73. امکان سنجی استقرار سیستم بازیافت از مبداء مواد زائد شهری قم از طریق بررسی میزان مشارکت مردمی و پتانسیل های بازیافت110.28 KBDownload01/25/201269
72. بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارها192.09 KBDownload01/25/201276
71. امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در 72. شهرکهای صنعتی (شهرک صنعتی سمنان)96.10 KBDownload01/25/201291
70. مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز)260.61 KBDownload01/25/201278
69. بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهر179.14 KBDownload01/25/201281
68. طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 1200 تن در روز از زباله شهر تهران452.09 KBDownload01/25/201287
67. بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفن119.49 KBDownload01/25/201299
66. سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری508.88 KBDownload01/25/201270
65. قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا444.49 KBDownload01/25/2012105
64. لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی471.02 KBDownload01/25/201272
63. بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان362.74 KBDownload01/25/2012142
62. بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهد366.89 KBDownload01/25/201289
61. بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قم318.77 KBDownload01/25/201291
60.بازیافت روی از ضایعات پلیمری جهت استفاده گیاه در محلول غذایی و خاک138.51 KBDownload01/25/201282
59. جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافت295.09 KBDownload01/25/201261
58. مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهری118.42 KBDownload01/25/201289
57. تعیین پتانسیل انرژی ضایعات نیشکر131.03 KBDownload01/25/201266
56. تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبز238.89 KBDownload01/25/201266
55. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری203.97 KBDownload01/25/201280
54. بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت166.83 KBDownload01/25/201265
53. 11- ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی385.20 KBDownload01/25/2012105
52. 10- ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان هرمزگان206.79 KBDownload01/25/201289
51. بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزوین323.79 KBDownload01/25/2012395
50. بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشت393.84 KBDownload01/25/2012363
49. مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهری390.10 KBDownload01/25/2012264
48. معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی و صنعتی و تولید کلینکر سیمان213.75 KBDownload01/25/2012426
47. افزایش سرعت فرایند تولید کمچوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی145.19 KBDownload01/25/201299
46. پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیراز353.88 KBDownload01/25/2012125
45. ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی210.02 KBDownload01/25/2012125
44. مطالعات مکان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد703.00 KBDownload01/25/2012490
43. مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراری61.04 KBDownload01/25/2012133
42. استفاده از GIS در بررسی وضعیت و ساماندهی پسماندهای بیمارستانی کشور78.89 KBDownload01/25/2012111
41. بررسی و مقایسه فن آوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری 442.45 KBDownload09/27/20112114
40. نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى 212.02 KBDownload09/27/20113743
39. مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها 337.81 KBDownload09/27/20112285
38. معیارهای مکان یابی زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای خطرناک 300.49 KBDownload09/27/20114602
37.مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی 466.14 KBDownload09/27/20113254
36. مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی 292.88 KBDownload09/27/20117438
35. مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه 237.09 KBDownload09/27/20112776
34.مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی 294.46 KBDownload09/27/20112875
33.کنترل کیفی کود آلی 266.44 KBDownload09/27/20112022
32. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه 955.88 KBDownload09/27/20113116
31.فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی 228.44 KBDownload09/27/20115582
30.طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش (Duale System Deutschland) DSD603.83 KBDownload09/27/20111694
29.زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران »268.87 KBDownload09/27/20113056
28.جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی 259.96 KBDownload09/27/20112397
27. تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها 282.03 KBDownload09/27/201114237
26. تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی 532.81 KBDownload09/27/20113903
25. تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی 604.22 KBDownload09/27/20112310
24. تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیست م های جم عآوری مواد قابل بازیافت 280.29 KBDownload09/27/20112441
23. پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران 885.70 KBDownload09/27/20112465
22. پیشبینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 333.16 KBDownload09/27/20111945
21. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند 366.09 KBDownload09/27/20113087
20. بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم 361.90 KBDownload09/27/20111754
19. بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران 496.23 KBDownload09/27/20113917
18. بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست 460.43 KBDownload09/27/20112174
17. بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخان های 343.43 KBDownload09/27/20112392
16. بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتر ی های سرب ی اسیدی فرسوده 197.95 KBDownload09/27/20113939
15. بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهران1.07 MBDownload09/27/20113482
14.بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتی1.04 MBDownload09/27/20112382
13. بررسی طرح های تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادی236.74 KBDownload09/27/20114605
12.بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی238.68 KBDownload09/27/20114920
11. بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادی438.59 KBDownload09/27/20112047
10.بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج 386.06 KBDownload09/27/20112487
9.اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران 323.79 KBDownload09/27/2011395
8.استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین 393.84 KBDownload09/27/2011363
7.از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران RDF برآورد پتانسیل تولید 390.10 KBDownload09/27/2011264
6. استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOT213.75 KBDownload09/27/2011426
5. روش های تبدیل پسماند به RDF319.28 KBDownload09/27/20114617
4.ليست مقالات رسيده به دفتر دبيرخانه سومين همايش ملي مديريت پسماند 126.01 KBDownload09/27/20116910
3. مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب 310.08 KBDownload09/27/20112930
2. نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله 272.33 KBDownload09/27/20111649
1. نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند405.88 KBDownload09/27/20112302
ماهیت شیرابه حاصل از دفن بهداشتي زباله و روشهای تصفیه آن7.76 MBDownload09/23/2014445
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا