اخطار: این ماژول نبایست د رکل پورتال قابل نمایش باشد.


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


 |  08/23/2014 - شنبه 1 شهريور 1393

You are here: شما اینجا هستید: آموزش و پژوهش > مقاله های مرتبط با مدیریت پسماند > مقاله های تخصصی فارسی

مقاله های تخصصی پسماند
 TitleSize Clicks
آنالیز کمی– کیفی و نحوه مدیریت پسماند های مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرعباس، سال 1387359.16 KBDownload2
انتخاب مسیر بهینه در حمل و نقل زباله های هسته ای با استفاده از GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی)653.74 KBDownload1
نقدی بر مقررات مدیریت پسماندهای ویژه و ارائه راهکارهای اقتصادی و محیط زیستی برای بازنگری در آن202.63 KBDownload0
امکان سنجی کاربرد فرایند دفن کنترل شده با هدف تولید کود آلی در مقایسه با روش ویندرو، مطالعه موردی شهر اهواز194.14 KBDownload0
امکان سنجی فنی کاربرد روش های سنتی تولید کمپوست از زائدات باغی در شهر اهواز226.50 KBDownload0
پتانسیل سنجی استحصال بیوگاز از پسماند روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان یزد)216.74 KBDownload0
تولید مواد و انرژی از پسماند (ساخت کامپوزیت چوب پلاستیک از پسماند)237.90 KBDownload0
امکان سنجی کمینه سازی و مدیریت مواد زاید صنعتی در کشتارگاه دام267.57 KBDownload0
بازیافت فضولات گاوداری راهی جهت استفاده بهینه از انرژی وحفظ محیط زیست247.39 KBDownload0
طرح آزمایشی مدیریت مواد زائد جامد در شهر خلنا (ارزیابی رویکرد مشارکت شهری)206.22 KBDownload0
مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرت334.08 KBDownload0
ضرورت بازنگری درتولید کمپوست اززباله های مخلوط وتوسعه بیوکمپوست156.24 KBDownload0
بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مدیریت نهایی پسماندهای بیمارستانی شهر اهواز233.65 KBDownload0
اتخاذ مدیریت واحد در جمع آوری و حمل ونقل پسماندهای عادی روستاهای شهرستان تیران و کرون180.56 KBDownload0
تولید آجر فوق سبک سلولزی با استفاده از بازیافت زباله های سلولزی خشک326.71 KBDownload0
شناسایی میزان تاثیر آموزش در زمینه تفکیک زباله از مبداء در شهر تهران   248.58 KBDownload0
118. گزارش بی خظر سازی و امحاء شیرابه در سازمان مدیریت پسماند-1391- واحد پردازش3.30 MBDownload0
117. « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ 268.87 KBDownload0
115. بررسی تولید ورمی کمپوست351.29 KBDownload0
114. امكان سنجي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تبريز281.74 KBDownload0
113. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران- ايستگاه بازيافت شهرداري منطقة 3126.31 KBDownload0
112. ارزیابی میزان رضایت از سیستم جمع آوری مکانیزه زباله و مشارکت557.50 KBDownload0
111. ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران489.42 KBDownload0
110. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران126.31 KBDownload0
109. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند366.09 KBDownload0
108. بررسي كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بيمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران149.42 KBDownload0
107. بررسي وضعيت بازيافت كاغذ ومقوا از زباله هاي شهر اصفهان وارزيابي جنبه هاي اقتصادي وزيست محيطي آن205.82 KBDownload0
106. بررسی ميزان كاهش پسماندهاي ارسالي به مركز دفن در اثر راه اندازِي كارخانه كمپوست شهر خمين120.82 KBDownload0
105. بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيم ارستانهاي استان گلستان115.37 KBDownload0
104. بررسي كمي و كيفي زباله شهر آباده و ارزيابي آن بر محيط زيست جايگاه دفن زباله شهر آباده139.95 KBDownload0
103. بررسي كميت و كيفيت زباله توليدي شهر خواف 192.89 KBDownload0
102. مطالعات مكان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد248.27 KBDownload0
101. جمع آوري تفكيك شده زباله از مبداء توليد در كشورهاي در حال توسعه، مطالعه موردي شهر شاهرود211.40 KBDownload0
100. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری203.97 KBDownload0
99. طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهد106.97 KBDownload0
97. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایران175.97 KBDownload0
97. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایران179.10 KBDownload0
96. بررسی مشکلات بازیافت بطری های پت در تهران و حومه و ارائه الگوی مناسب116.06 KBDownload0
95. بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندها187.01 KBDownload0
94. تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی109.80 KBDownload0
93. نتایج مطالعات مدیریت پسماد منطقه چابهار (شهری و روستایی)495.96 KBDownload0
92. بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست 495.96 KBDownload0
91. تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بیوگاز سوز شهر مشهد420.94 KBDownload0
90. بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندج120.87 KBDownload0
89. تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی173.14 KBDownload0
88.یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست306.68 KBDownload0
87. بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست119.48 KBDownload0
86. امکان سنجی نیروگاه بیوگازی ساوه461.31 KBDownload0
85. جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری185.59 KBDownload0
84. بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آن120.73 KBDownload0
83. بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آباد358.77 KBDownload0
81. توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژه312.96 KBDownload0
82. لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماند82.94 KBDownload0
80. پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران333.65 KBDownload0
79. جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانی107.15 KBDownload0
78. مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک143.49 KBDownload0
77. آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آن340.41 KBDownload0
76. بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاههای منطقه یک خدمات شهری مشهد109.74 KBDownload0
75. تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدید245.75 KBDownload0
74. بررسی طراحی بسته بندی با دیدگاه کگاهش ضایعات181.29 KBDownload0
73. امکان سنجی استقرار سیستم بازیافت از مبداء مواد زائد شهری قم از طریق بررسی میزان مشارکت مردمی و پتانسیل های بازیافت110.28 KBDownload0
72. بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارها192.09 KBDownload0
71. امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در 72. شهرکهای صنعتی (شهرک صنعتی سمنان)96.10 KBDownload0
70. مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز)260.61 KBDownload0
69. بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهر179.14 KBDownload0
68. طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 1200 تن در روز از زباله شهر تهران452.09 KBDownload0
67. بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفن119.49 KBDownload0
66. سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری508.88 KBDownload0
65. قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا444.49 KBDownload0
64. لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی471.02 KBDownload0
63. بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان362.74 KBDownload0
62. بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهد366.89 KBDownload0
61. بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قم318.77 KBDownload0
60.بازیافت روی از ضایعات پلیمری جهت استفاده گیاه در محلول غذایی و خاک138.51 KBDownload0
59. جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافت295.09 KBDownload0
58. مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهری118.42 KBDownload0
57. تعیین پتانسیل انرژی ضایعات نیشکر131.03 KBDownload0
56. تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبز238.89 KBDownload0
55. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری203.97 KBDownload0
54. بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت166.83 KBDownload0
53. 11- ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی385.20 KBDownload0
52. 10- ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان هرمزگان206.79 KBDownload0
51. بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزوین323.79 KBDownload395
50. بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشت393.84 KBDownload363
49. مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهری390.10 KBDownload228
48. معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی و صنعتی و تولید کلینکر سیمان213.75 KBDownload426
47. افزایش سرعت فرایند تولید کمچوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی145.19 KBDownload0
46. پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیراز353.88 KBDownload0
45. ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی210.02 KBDownload0
44. مطالعات مکان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد703.00 KBDownload0
43. مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراری61.04 KBDownload0
42. استفاده از GIS در بررسی وضعیت و ساماندهی پسماندهای بیمارستانی کشور78.89 KBDownload0
41. بررسی و مقایسه فن آوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری 442.45 KBDownload1976
40. نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى 212.02 KBDownload3383
39. مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها 337.81 KBDownload2136
38. معیارهای مکان یابی زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای خطرناک 300.49 KBDownload4305
37.مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی 466.14 KBDownload3095
36. مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی 292.88 KBDownload6787
35. مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه 237.09 KBDownload2550
34.مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی 294.46 KBDownload2639
33.کنترل کیفی کود آلی 266.44 KBDownload1916
32. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه 955.88 KBDownload2913
31.فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی 228.44 KBDownload4866
30.طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش (Duale System Deutschland) DSD603.83 KBDownload1564
29.زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران »268.87 KBDownload2875
28.جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی 259.96 KBDownload2226
27. تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها 282.03 KBDownload13425
26. تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی 532.81 KBDownload3672
25. تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی 604.22 KBDownload2154
24. تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیست م های جم عآوری مواد قابل بازیافت 280.29 KBDownload2266
23. پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران 885.70 KBDownload2277
22. پیشبینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 333.16 KBDownload1802
21. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند 366.09 KBDownload2872
20. بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم 361.90 KBDownload1632
19. بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران 496.23 KBDownload3502
18. بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست 460.43 KBDownload2076
17. بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخان های 343.43 KBDownload2239
16. بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتر ی های سرب ی اسیدی فرسوده 197.95 KBDownload3495
15. بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهران1.07 MBDownload3265
14.بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتی1.04 MBDownload2236
13. بررسی طرح های تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادی236.74 KBDownload4069
12.بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی238.68 KBDownload4454
11. بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادی438.59 KBDownload1915
10.بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج 386.06 KBDownload2346
9.اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران 323.79 KBDownload395
8.استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین 393.84 KBDownload363
7.از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران RDF برآورد پتانسیل تولید 390.10 KBDownload228
6. استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOT213.75 KBDownload426
5. روش های تبدیل پسماند به RDF319.28 KBDownload4376
4.ليست مقالات رسيده به دفتر دبيرخانه سومين همايش ملي مديريت پسماند 126.01 KBDownload6000
3. مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب 310.08 KBDownload2734
2. نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله 272.33 KBDownload1649
1. نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند405.88 KBDownload2302
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا