اخطار: این ماژول نبایست د رکل پورتال قابل نمایش باشد.


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


12/22/2014 - دوشنبه 1 دي 1393

مقاله های تخصصی فارسی

مقاله های تخصصی پسماند

 TitleCategorySize Created DateClicks
* ماهیت شیرابه حاصل از دفن بهداشتي زباله و روشهای تصفیه آندفن7.76 MBDownload09/23/2014693
* بازیافت از ضایعات الکترونیکی بر منابع موادبازیافت1.57 MBDownload08/30/2014322
* بررسی وضعیت حقوقی و ساختار تشکیلاتی مدیریت پسماند در کشورمدیریت پسماند شهری960.41 KBDownload08/30/2014678
* بررسی فرایند مدیریت پسماند در ایران و جهانمدیریت پسماند شهری1.53 MBDownload08/30/2014768
* مديريت پسماند جامد ( آوار و نخاله هاي ساختماني) بعد از وقوع زلزله احتمالي در شهر تهرانمدیریت پسماند شهری960.41 KBDownload08/30/2014678
* بازيافت از ضايعات الكترونيك به منابع مواد گزارش فاز دوم- مدل گردش مواد و مدل ماليبازیافت3.13 MBDownload08/30/2014247
* مدیریت پسماندهای حاصل از نذورات ماه محرممدیریت پسماند شهری295.31 KBDownload08/26/2014448
بررسی کارایی زائدات فضای سبز شهری در حذف کادمیوم از محیطهای آبی 201.82 KBDownload08/26/2014226
* مطالعه سرعت هوادهی و سینتیکهای واکنش در فرایند کمپوست سازی برخی از زائدات کشاورزیکمپوست255.02 KBDownload08/26/2014196
* انتخاب مسیر بهینه در حمل و نقل زباله های هسته ای با استفاده از GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی)GIS653.74 KBDownload08/23/2014302
* تاثیر عمل آوری تفاله پرتقال با مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آنبازیافت201.38 KBDownload08/26/2014199
* بررسی و انتخاب بهترین سناریوی مدیریت پسماند با استفاده از سیستم تصمیم گیری چندمعیاره در شهرستان کرجمدیریت پسماند شهری575.81 KBDownload08/26/2014356
* آنالیز کمی– کیفی و نحوه مدیریت پسماند های مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرعباس، سال 1387پسماندهای بیمارستانی359.16 KBDownload08/23/2014263
بررسی و دسته بندی منابع زیست توده در ایران و جهان و بررسی تنوع آنها در مناطق روستایی کشور با تاکید بر پسماندهای جامد عادی و فضولات دامی 275.02 KBDownload08/26/2014280
* ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به منظور تهیه کمپوست (محور تخصصی: تولید مواد و انرژی از پسماند:کمپوست)کمپوست211.14 KBDownload08/26/2014156
* استفاده از مواد زائد روستایی گامی در تامین ریز مغذی های خاکبازیافت151.32 KBDownload08/26/2014167
* نقدی بر مقررات مدیریت پسماندهای ویژه و ارائه راهکارهای اقتصادی و محیط زیستی برای بازنگری در آنمدیریت پسماند شهری202.63 KBDownload08/23/2014321
جنبه های زیست محیطی پسماندهای صنایع سنگبری 378.73 KBDownload08/26/2014339
* امکان سنجی کاربرد فرایند دفن کنترل شده با هدف تولید کود آلی در مقایسه با روش ویندرو، مطالعه موردی شهر اهوازدفن194.14 KBDownload08/23/2014201
* امکان سنجی فنی کاربرد روش های سنتی تولید کمپوست از زائدات باغی در شهر اهوازکمپوست226.50 KBDownload08/23/2014172
* پتانسیل سنجی استحصال بیوگاز از پسماند روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان یزد)انرژی216.74 KBDownload08/23/2014237
* تولید مواد و انرژی از پسماند (ساخت کامپوزیت چوب پلاستیک از پسماند)بازیافت237.90 KBDownload08/23/2014403
* امکان سنجی کمینه سازی و مدیریت مواد زاید صنعتی در کشتارگاه داممدیریت پسماند شهری267.57 KBDownload08/23/2014289
* بازیافت فضولات گاوداری راهی جهت استفاده بهینه از انرژی وحفظ محیط زیستبازیافت247.39 KBDownload08/23/2014294
* اتخاذ مدیریت واحد در جمع آوری و حمل ونقل پسماندهای عادی روستاهای شهرستان تیران و کرونمدیریت پسماند شهری180.56 KBDownload08/23/2014146
* ضرورت بازنگری درتولید کمپوست اززباله های مخلوط وتوسعه بیوکمپوستکمپوست156.24 KBDownload08/23/2014167
* بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مدیریت نهایی پسماندهای بیمارستانی شهر اهوازمدیریت پسماند شهری233.65 KBDownload08/23/2014266
* طرح آزمایشی مدیریت مواد زائد جامد در شهر خلنا (ارزیابی رویکرد مشارکت شهری)مدیریت پسماند شهری206.22 KBDownload08/23/2014151
* مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرت 334.08 KBDownload08/23/2014147
* تولید آجر فوق سبک سلولزی با استفاده از بازیافت زباله های سلولزی خشکبازیافت326.71 KBDownload08/23/2014299
* شناسایی میزان تاثیر آموزش در زمینه تفکیک زباله از مبداء در شهر تهران   تفکیک پسماند248.58 KBDownload08/23/2014223
* گزارش بی خظر سازی و امحاء شیرابه در سازمان مدیریت پسماند-1391- واحد پردازشدفع3.30 MBDownload12/31/2012167
* « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ پسماند بیمارستانی268.87 KBDownload01/26/2012413
* بررسی تولید ورمی کمپوستکمپوست351.29 KBDownload01/26/2012256
* امكان سنجي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تبريززباله سوز281.74 KBDownload01/26/2012413
* بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران- ايستگاه بازيافت شهرداري منطقة 3تفکیک پسماند126.31 KBDownload01/25/2012213
* ارزیابی میزان رضایت از سیستم جمع آوری مکانیزه زباله و مشارکتجمع آوری557.50 KBDownload01/25/2012256
* ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهرانبازیافت489.42 KBDownload01/25/2012223
* بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهرانتفکیک پسماند126.31 KBDownload01/25/2012326
* برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماندمدیریت پسماند شهری366.09 KBDownload01/25/2012350
* بررسي كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بيمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران 149.42 KBDownload01/25/2012142
* بررسي وضعيت بازيافت كاغذ ومقوا از زباله هاي شهر اصفهان وارزيابي جنبه هاي اقتصادي وزيست محيطي آنبازیافت205.82 KBDownload01/25/2012391
* بررسی ميزان كاهش پسماندهاي ارسالي به مركز دفن در اثر راه اندازِي كارخانه كمپوست شهر خمينکمپوست120.82 KBDownload01/25/201295
* بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيم ارستانهاي استان گلستانمدیریت پسماند شهری115.37 KBDownload01/25/2012207
* بررسي كمي و كيفي زباله شهر آباده و ارزيابي آن بر محيط زيست جايگاه دفن زباله شهر آبادهدفن139.95 KBDownload01/25/2012173
* بررسي كميت و كيفيت زباله توليدي شهر خواف  192.89 KBDownload01/25/2012117
* مطالعات مكان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرددفع248.27 KBDownload01/25/2012167
* جمع آوري تفكيك شده زباله از مبداء توليد در كشورهاي در حال توسعه، مطالعه موردي شهر شاهرودتفکیک پسماند211.40 KBDownload01/25/2012503
* بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهریدفن203.97 KBDownload01/25/2012167
* طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهددفن106.97 KBDownload01/25/2012148
* بررسی عوامل درونی و بیرونی مدیریت پسماند شهری در کلان شهر های کشور با استفاده از روش SWOT و تشکیل ماتریس QSPMمدیریت پسماند شهری175.97 KBDownload01/25/2012181
* توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایرانتفکیک پسماند179.10 KBDownload01/25/2012135
* بررسی مشکلات بازیافت بطری های پت در تهران و حومه و ارائه الگوی مناسببازیافت116.06 KBDownload01/25/2012180
* بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندهادفع187.01 KBDownload01/25/2012157
* تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهیکمپوست109.80 KBDownload01/25/2012103
* نتایج مطالعات مدیریت پسماند منطقه چابهار (شهری و روستایی)مدیریت پسماند شهری495.96 KBDownload01/25/2012245
* بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست کمپوست495.96 KBDownload01/25/2012245
* تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بیوگاز سوز شهر مشهدانرژی420.94 KBDownload01/25/2012143
* بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندجدفن120.87 KBDownload01/25/2012137
* تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذاییکمپوست173.14 KBDownload01/25/201288
* یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوستکمپوست306.68 KBDownload01/25/2012123
* بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوستکمپوست119.48 KBDownload01/25/201293
* امکان سنجی نیروگاه بیوگازی ساوهانرژی461.31 KBDownload01/25/2012119
* جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهریکمپوست185.59 KBDownload01/25/201285
* بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آنکمپوست120.73 KBDownload01/25/201281
* بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آبادانرژی358.77 KBDownload01/25/2012103
* توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژهدفن312.96 KBDownload01/25/2012124
* لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماندمدیریت پسماند شهری82.94 KBDownload01/25/2012202
* پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهرانجمع آوری333.65 KBDownload01/25/2012102
* جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانیتفکیک پسماند107.15 KBDownload01/25/2012212
* مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاککمپوست143.49 KBDownload01/25/2012118
* آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آنمدیریت پسماند شهری340.41 KBDownload01/25/2012149
* بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاههای منطقه یک خدمات شهری مشهدپسماند بیمارستانی109.74 KBDownload01/25/2012113
* تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدیدتفکیک پسماند245.75 KBDownload01/25/2012225
* بررسی طراحی بسته بندی با دیدگاه کاهش ضایعاتکاهش پسماند181.29 KBDownload01/25/201291
* امکان سنجی استقرار سیستم بازیافت از مبداء مواد زائد شهری قم از طریق بررسی میزان مشارکت مردمی و پتانسیل های بازیافتتفکیک پسماند110.28 KBDownload01/25/2012111
* بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارهاکمپوست192.09 KBDownload01/25/201294
* امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در 72. شهرکهای صنعتی (شهرک صنعتی سمنان)بازیافت96.10 KBDownload01/25/2012125
* مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز)پسماند بیمارستانی260.61 KBDownload01/25/2012132
* بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهرانرژی179.14 KBDownload01/25/2012117
* طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 1200 تن در روز از زباله شهر تهرانانرژی452.09 KBDownload01/25/2012115
* بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفندفن119.49 KBDownload01/25/2012135
* سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری 508.88 KBDownload01/25/201289
* قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیداکمپوست444.49 KBDownload01/25/2012139
* لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکیکمپوست471.02 KBDownload01/25/201293
* بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستانمدیریت پسماند شهری362.74 KBDownload01/25/2012235
* بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهددفن366.89 KBDownload01/25/2012138
* بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قممدیریت پسماند شهری318.77 KBDownload01/25/2012138
* بازیافت روی از ضایعات پلیمری جهت استفاده گیاه در محلول غذایی و خاکبازیافت138.51 KBDownload01/25/2012100
* جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافتتفکیک پسماند295.09 KBDownload01/25/201274
* مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهریدفن118.42 KBDownload01/25/2012131
* تعیین پتانسیل انرژی ضایعات نیشکرانرژی131.03 KBDownload01/25/201288
* تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبزکمپوست238.89 KBDownload01/25/201290
* بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهریدفن203.97 KBDownload01/25/2012124
* بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابتکمپوست166.83 KBDownload01/25/201286
* ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییجمع آوری385.20 KBDownload01/25/2012145
* ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان هرمزگانبازیافت206.79 KBDownload01/25/2012120
* بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزویندفن323.79 KBDownload01/25/2012434
* بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشتدفن393.84 KBDownload01/25/2012388
* مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهریمدیریت پسماند شهری390.10 KBDownload01/25/2012327
* معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی و صنعتی و تولید کلینکر سیمانپسماند بیمارستانی213.75 KBDownload01/25/2012442
47. افزایش سرعت فرایند تولید کمچوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی 145.19 KBDownload01/25/2012128
* پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیرازانرژی353.88 KBDownload01/25/2012159
* ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینیدفن210.02 KBDownload01/25/2012162
* مطالعات مکان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرددفع703.00 KBDownload01/25/2012670
* مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراریمدیریت پسماند شهری61.04 KBDownload01/25/2012178
* استفاده از GIS در بررسی وضعیت و ساماندهی پسماندهای بیمارستانی کشورپسماند بیمارستانی78.89 KBDownload01/25/2012166
* بررسی و مقایسه فن آوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری انرژی442.45 KBDownload09/27/20112141
* نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى مدیریت پسماند شهری212.02 KBDownload09/27/20113831
* مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها کمپوست337.81 KBDownload09/27/20112315
* معیارهای مکان یابی زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای خطرناک دفن300.49 KBDownload09/27/20114685
37.مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی  466.14 KBDownload09/27/20113304
36. مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی  292.88 KBDownload09/27/20117662
* مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه مدیریت پسماند شهری237.09 KBDownload09/27/20112855
* مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی مدیریت پسماند شهری294.46 KBDownload09/27/20112941
* کنترل کیفی کود آلی کمپوست266.44 KBDownload09/27/20112049
* کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه GIS955.88 KBDownload09/27/20113228
* فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی پسماند بیمارستانی228.44 KBDownload09/27/20115830
30.طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش (Duale System Deutschland) DSD 603.83 KBDownload09/27/20111721
29.زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » 268.87 KBDownload09/27/20113102
28.جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی  259.96 KBDownload09/27/20112457
27. تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها  282.03 KBDownload09/27/201114497
* تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی کمپوست532.81 KBDownload09/27/20113968
25. تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی  604.22 KBDownload09/27/20112359
24. تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیست م های جم عآوری مواد قابل بازیافت  280.29 KBDownload09/27/20112491
* پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران مدیریت پسماند شهری885.70 KBDownload09/27/20112508
22. پیشبینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  333.16 KBDownload09/27/20111981
* برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند  366.09 KBDownload09/27/20113161
* بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم  361.90 KBDownload09/27/20111798
19. بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران  496.23 KBDownload09/27/20114083
* بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست کمپوست460.43 KBDownload09/27/20112207
* بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخانه ای مدیریت پسماند شهری343.43 KBDownload09/27/20112437
* بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتر ی های سرب ی اسیدی فرسوده مدیریت پسماند شهری197.95 KBDownload09/27/20114072
* بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهرانمدیریت پسماند شهری1.07 MBDownload09/27/20113568
* بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتیدفن1.04 MBDownload09/27/20112467
* بررسی طرح های تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادیتفکیک پسماند236.74 KBDownload09/27/20114729
* بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی 238.68 KBDownload09/27/20115107
* بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادیپسماند بیمارستانی438.59 KBDownload09/27/20112085
10.بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج  386.06 KBDownload09/27/20112548
* اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران مدیریت پسماند شهری323.79 KBDownload09/27/2011434
8.استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین  393.84 KBDownload09/27/2011388
* برآورد پتانسیل تولید RDF از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران دفن390.10 KBDownload09/27/2011327
* استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOTبازیافت213.75 KBDownload09/27/2011442
5. روش های تبدیل پسماند به RDF 319.28 KBDownload09/27/20114711
* ليست مقالات رسيده به دفتر دبيرخانه سومين همايش ملي مديريت پسماند  126.01 KBDownload09/27/20117168
* مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب مدیریت پسماند شهری310.08 KBDownload09/27/20113002
* نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله جمع آوری272.33 KBDownload09/27/20111687
* نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماندمدیریت پسماند شهری405.88 KBDownload09/27/20112346
* ماهیت شیرابه حاصل از دفن بهداشتي زباله و روشهای تصفیه آندفن7.76 MBDownload09/23/2014693