اخطار: این ماژول نبایست د رکل پورتال قابل نمایش باشد.


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


11/26/2015 - پنجشنبه 5 آذر 1394

مقاله های تخصصی فارسی

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید برای دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
مقاله های تخصصی پسماند
 عنوان سنددسته بندیاندازه فایل تاریخ انتشارکلیک
ارزیابی زیست محیطی مرکز دفن هوشنگ آباد-1383دفن4.27 MBدانلود08/04/2015332
طرح پيشنهادی (امكان سنجی) جهت توليد كمپوست هوازی با ظرفيت 4000 تن در روز- 2004کمپوست806.93 KBدانلود07/25/2015268
* ماهیت شیرابه حاصل از دفن بهداشتي زباله و روشهای تصفیه آندفن7.76 MBدانلود09/23/20142531
* ماهیت شیرابه حاصل از دفن بهداشتي زباله و روشهای تصفیه آندفن7.76 MBدانلود09/23/20142531
* بازيافت از ضايعات الكترونيك به منابع مواد گزارش فاز دوم- مدل گردش مواد و مدل ماليبازیافت3.13 MBدانلود08/30/2014840
* مديريت پسماند جامد ( آوار و نخاله هاي ساختماني) بعد از وقوع زلزله احتمالي در شهر تهرانمدیریت پسماند شهری960.41 KBدانلود08/30/20142243
* بررسی وضعیت حقوقی و ساختار تشکیلاتی مدیریت پسماند در کشورمدیریت پسماند شهری960.41 KBدانلود08/30/20142243
* بررسی فرایند مدیریت پسماند در ایران و جهانمدیریت پسماند شهری1.53 MBدانلود08/30/20143041
* بازیافت از ضایعات الکترونیکی بر منابع موادبازیافت1.57 MBدانلود08/30/2014835
بررسی کارایی زائدات فضای سبز شهری در حذف کادمیوم از محیطهای آبی 201.82 KBدانلود08/26/2014652
* مطالعه سرعت هوادهی و سینتیکهای واکنش در فرایند کمپوست سازی برخی از زائدات کشاورزیکمپوست255.02 KBدانلود08/26/2014634
* مدیریت پسماندهای حاصل از نذورات ماه محرممدیریت پسماند شهری295.31 KBدانلود08/26/20141131
* بررسی و انتخاب بهترین سناریوی مدیریت پسماند با استفاده از سیستم تصمیم گیری چندمعیاره در شهرستان کرجمدیریت پسماند شهری575.81 KBدانلود08/26/20141239
* استفاده از مواد زائد روستایی گامی در تامین ریز مغذی های خاکبازیافت151.32 KBدانلود08/26/2014610
جنبه های زیست محیطی پسماندهای صنایع سنگبری 378.73 KBدانلود08/26/2014968
* تاثیر عمل آوری تفاله پرتقال با مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آنبازیافت201.38 KBدانلود08/26/2014605
بررسی و دسته بندی منابع زیست توده در ایران و جهان و بررسی تنوع آنها در مناطق روستایی کشور با تاکید بر پسماندهای جامد عادی و فضولات دامی 275.02 KBدانلود08/26/2014787
* ارزیابی فعالیت آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک برخی قارچها در تجزیه پسماند های کلزا به منظور تهیه کمپوست (محور تخصصی: تولید مواد و انرژی از پسماند:کمپوست)کمپوست211.14 KBدانلود08/26/2014500
* آنالیز کمی– کیفی و نحوه مدیریت پسماند های مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرعباس، سال 1387پسماندهای بیمارستانی359.16 KBدانلود08/23/2014984
* انتخاب مسیر بهینه در حمل و نقل زباله های هسته ای با استفاده از GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی)GIS653.74 KBدانلود08/23/2014934
* نقدی بر مقررات مدیریت پسماندهای ویژه و ارائه راهکارهای اقتصادی و محیط زیستی برای بازنگری در آنمدیریت پسماند شهری202.63 KBدانلود08/23/20141023
* اتخاذ مدیریت واحد در جمع آوری و حمل ونقل پسماندهای عادی روستاهای شهرستان تیران و کرونمدیریت پسماند شهری180.56 KBدانلود08/23/2014649
* طرح آزمایشی مدیریت مواد زائد جامد در شهر خلنا (ارزیابی رویکرد مشارکت شهری)مدیریت پسماند شهری206.22 KBدانلود08/23/2014649
* مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرت 334.08 KBدانلود08/23/2014502
* ضرورت بازنگری درتولید کمپوست اززباله های مخلوط وتوسعه بیوکمپوستکمپوست156.24 KBدانلود08/23/2014667
* بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مدیریت نهایی پسماندهای بیمارستانی شهر اهوازمدیریت پسماند شهری233.65 KBدانلود08/23/2014803
* امکان سنجی فنی کاربرد روش های سنتی تولید کمپوست از زائدات باغی در شهر اهوازکمپوست226.50 KBدانلود08/23/2014575
* امکان سنجی کاربرد فرایند دفن کنترل شده با هدف تولید کود آلی در مقایسه با روش ویندرو، مطالعه موردی شهر اهوازدفن194.14 KBدانلود08/23/2014543
* پتانسیل سنجی استحصال بیوگاز از پسماند روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان یزد)انرژی216.74 KBدانلود08/23/2014811
* تولید مواد و انرژی از پسماند (ساخت کامپوزیت چوب پلاستیک از پسماند)بازیافت237.90 KBدانلود08/23/20141164
* امکان سنجی کمینه سازی و مدیریت مواد زاید صنعتی در کشتارگاه داممدیریت پسماند شهری267.57 KBدانلود08/23/20141082
* بازیافت فضولات گاوداری راهی جهت استفاده بهینه از انرژی وحفظ محیط زیستبازیافت247.39 KBدانلود08/23/2014836
* تولید آجر فوق سبک سلولزی با استفاده از بازیافت زباله های سلولزی خشکبازیافت326.71 KBدانلود08/23/2014928
* شناسایی میزان تاثیر آموزش در زمینه تفکیک زباله از مبداء در شهر تهران   تفکیک پسماند248.58 KBدانلود08/23/2014813
* گزارش بی خظر سازی و امحاء شیرابه در سازمان مدیریت پسماند-1391- واحد پردازشدفع3.30 MBدانلود12/31/2012686
* « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ پسماند بیمارستانی268.87 KBدانلود01/26/20121322
* بررسی تولید ورمی کمپوستکمپوست351.29 KBدانلود01/26/2012838
* امكان سنجي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تبريززباله سوز281.74 KBدانلود01/26/20121158
* بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران- ايستگاه بازيافت شهرداري منطقة 3تفکیک پسماند126.31 KBدانلود01/25/2012832
* ارزیابی میزان رضایت از سیستم جمع آوری مکانیزه زباله و مشارکتجمع آوری557.50 KBدانلود01/25/2012943
* ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهرانبازیافت489.42 KBدانلود01/25/2012852
* بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهرانتفکیک پسماند126.31 KBدانلود01/25/20121226
* برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماندمدیریت پسماند شهری366.09 KBدانلود01/25/20121451
* بررسي كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بيمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران 149.42 KBدانلود01/25/2012634
* بررسي وضعيت بازيافت كاغذ ومقوا از زباله هاي شهر اصفهان وارزيابي جنبه هاي اقتصادي وزيست محيطي آنبازیافت205.82 KBدانلود01/25/20121174
* بررسی ميزان كاهش پسماندهاي ارسالي به مركز دفن در اثر راه اندازِي كارخانه كمپوست شهر خمينکمپوست120.82 KBدانلود01/25/2012470
* بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيم ارستانهاي استان گلستانمدیریت پسماند شهری115.37 KBدانلود01/25/20121077
* بررسي كمي و كيفي زباله شهر آباده و ارزيابي آن بر محيط زيست جايگاه دفن زباله شهر آبادهدفن139.95 KBدانلود01/25/2012888
* بررسي كميت و كيفيت زباله توليدي شهر خواف  192.89 KBدانلود01/25/2012555
* مطالعات مكان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرددفع248.27 KBدانلود01/25/2012625
* جمع آوري تفكيك شده زباله از مبداء توليد در كشورهاي در حال توسعه، مطالعه موردي شهر شاهرودتفکیک پسماند211.40 KBدانلود01/25/20121613
* بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهریدفن203.97 KBدانلود01/25/2012667
* طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهددفن106.97 KBدانلود01/25/2012721
* بررسی عوامل درونی و بیرونی مدیریت پسماند شهری در کلان شهر های کشور با استفاده از روش SWOT و تشکیل ماتریس QSPMمدیریت پسماند شهری175.97 KBدانلود01/25/2012949
* توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایرانتفکیک پسماند179.10 KBدانلود01/25/2012706
* بررسی مشکلات بازیافت بطری های پت در تهران و حومه و ارائه الگوی مناسببازیافت116.06 KBدانلود01/25/2012829
* بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندهادفع187.01 KBدانلود01/25/2012710
* تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهیکمپوست109.80 KBدانلود01/25/2012455
* نتایج مطالعات مدیریت پسماند منطقه چابهار (شهری و روستایی)مدیریت پسماند شهری495.96 KBدانلود01/25/20121177
* بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست کمپوست495.96 KBدانلود01/25/20121177
* تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بیوگاز سوز شهر مشهدانرژی420.94 KBدانلود01/25/2012679
* بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندجدفن120.87 KBدانلود01/25/2012676
* تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذاییکمپوست173.14 KBدانلود01/25/2012517
* یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوستکمپوست306.68 KBدانلود01/25/2012555
* بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوستکمپوست119.48 KBدانلود01/25/2012521
* امکان سنجی نیروگاه بیوگازی ساوهانرژی461.31 KBدانلود01/25/2012724
* جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهریکمپوست185.59 KBدانلود01/25/2012848
* بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آنکمپوست120.73 KBدانلود01/25/2012473
* بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آبادانرژی358.77 KBدانلود01/25/2012581
* لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماندمدیریت پسماند شهری82.94 KBدانلود01/25/2012900
* توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژهدفن312.96 KBدانلود01/25/2012625
* پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهرانجمع آوری333.65 KBدانلود01/25/2012554
* جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانیتفکیک پسماند107.15 KBدانلود01/25/2012781
* مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاککمپوست143.49 KBدانلود01/25/2012662
* آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آنمدیریت پسماند شهری340.41 KBدانلود01/25/2012741
* بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاههای منطقه یک خدمات شهری مشهدپسماند بیمارستانی109.74 KBدانلود01/25/2012590
* تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدیدتفکیک پسماند245.75 KBدانلود01/25/2012818
* بررسی طراحی بسته بندی با دیدگاه کاهش ضایعاتکاهش پسماند181.29 KBدانلود01/25/2012571
* امکان سنجی استقرار سیستم بازیافت از مبداء مواد زائد شهری قم از طریق بررسی میزان مشارکت مردمی و پتانسیل های بازیافتتفکیک پسماند110.28 KBدانلود01/25/2012606
* بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارهاکمپوست192.09 KBدانلود01/25/2012471
* امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در 72. شهرکهای صنعتی (شهرک صنعتی سمنان)بازیافت96.10 KBدانلود01/25/2012592
* مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز)پسماند بیمارستانی260.61 KBدانلود01/25/2012635
* بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهرانرژی179.14 KBدانلود01/25/2012652
* طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 1200 تن در روز از زباله شهر تهرانانرژی452.09 KBدانلود01/25/2012722
* بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفندفن119.49 KBدانلود01/25/2012796
* سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری 508.88 KBدانلود01/25/2012457
* قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیداکمپوست444.49 KBدانلود01/25/2012601
* لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکیکمپوست471.02 KBدانلود01/25/2012517
* بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستانمدیریت پسماند شهری362.74 KBدانلود01/25/2012962
* بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهددفن366.89 KBدانلود01/25/2012647
* بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قممدیریت پسماند شهری318.77 KBدانلود01/25/2012691
* بازیافت روی از ضایعات پلیمری جهت استفاده گیاه در محلول غذایی و خاکبازیافت138.51 KBدانلود01/25/2012509
* جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافتتفکیک پسماند295.09 KBدانلود01/25/2012443
* مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهریدفن118.42 KBدانلود01/25/2012631
* تعیین پتانسیل انرژی ضایعات نیشکرانرژی131.03 KBدانلود01/25/2012521
* تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبزکمپوست238.89 KBدانلود01/25/2012498
* بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهریدفن203.97 KBدانلود01/25/2012536
* بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابتکمپوست166.83 KBدانلود01/25/2012451
* ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییجمع آوری385.20 KBدانلود01/25/2012672
* ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان هرمزگانبازیافت206.79 KBدانلود01/25/2012543
* بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزویندفن323.79 KBدانلود01/25/20121645
* بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشتدفن393.84 KBدانلود01/25/20121244
* مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهریمدیریت پسماند شهری390.10 KBدانلود01/25/20121138
* معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی و صنعتی و تولید کلینکر سیمانپسماند بیمارستانی213.75 KBدانلود01/25/20121559
افزایش سرعت فرایند تولید کمپوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهاییکمپوست145.19 KBدانلود01/25/2012580
* پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیرازانرژی353.88 KBدانلود01/25/2012698
* ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینیدفن210.02 KBدانلود01/25/2012702
* مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراریمدیریت پسماند شهری61.04 KBدانلود01/25/2012726
* مطالعات مکان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرددفع703.00 KBدانلود01/25/20122855
* استفاده از GIS در بررسی وضعیت و ساماندهی پسماندهای بیمارستانی کشورپسماند بیمارستانی78.89 KBدانلود01/25/2012716
* بررسی و مقایسه فن آوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری انرژی442.45 KBدانلود09/27/20112711
* نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى مدیریت پسماند شهری212.02 KBدانلود09/27/20115086
* مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها کمپوست337.81 KBدانلود09/27/20112874
* معیارهای مکان یابی زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای خطرناک دفن300.49 KBدانلود09/27/20115868
37.مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی  466.14 KBدانلود09/27/20114473
36. مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی  292.88 KBدانلود09/27/20119918
* مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه مدیریت پسماند شهری237.09 KBدانلود09/27/20113723
* مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی مدیریت پسماند شهری294.46 KBدانلود09/27/20113827
* کنترل کیفی کود آلی کمپوست266.44 KBدانلود09/27/20112498
* کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه GIS955.88 KBدانلود09/27/20114030
* فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی پسماند بیمارستانی228.44 KBدانلود09/27/20117184
30.طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش (Duale System Deutschland) DSD 603.83 KBدانلود09/27/20112166
29.زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » 268.87 KBدانلود09/27/20113682
28.جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی  259.96 KBدانلود09/27/20113056
تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها کمپوست282.03 KBدانلود09/27/201116766
* تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی کمپوست532.81 KBدانلود09/27/20114993
تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی مدیریت پسماند شهری604.22 KBدانلود09/27/20112993
تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیستم های جمع آوری مواد قابل بازیافت جمع آوری280.29 KBدانلود09/27/20113167
* پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران مدیریت پسماند شهری885.70 KBدانلود09/27/20113153
پیش بینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مدیریت پسماند شهری333.16 KBدانلود09/27/20112549
* برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند  366.09 KBدانلود09/27/20113818
* بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم  361.90 KBدانلود09/27/20112287
بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران مدیریت پسماند شهری496.23 KBدانلود09/27/20115602
* بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست کمپوست460.43 KBدانلود09/27/20112645
* بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخانه ای مدیریت پسماند شهری343.43 KBدانلود09/27/20113112
* بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتر ی های سرب ی اسیدی فرسوده مدیریت پسماند شهری197.95 KBدانلود09/27/20115391
* بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهرانمدیریت پسماند شهری1.07 MBدانلود09/27/20114444
* بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتیدفن1.04 MBدانلود09/27/20113110
* بررسی طرح های تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادیتفکیک پسماند236.74 KBدانلود09/27/20116578
* بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی 238.68 KBدانلود09/27/20116747
* بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادیپسماند بیمارستانی438.59 KBدانلود09/27/20112652
10.بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج  386.06 KBدانلود09/27/20113206
* اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران مدیریت پسماند شهری323.79 KBدانلود09/27/20111645
8.استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین  393.84 KBدانلود09/27/20111244
* برآورد پتانسیل تولید RDF از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران دفن390.10 KBدانلود09/27/20111138
* استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOTبازیافت213.75 KBدانلود09/27/20111559
5. روش های تبدیل پسماند به RDF 319.28 KBدانلود09/27/20115591
* ليست مقالات رسيده به دفتر دبيرخانه سومين همايش ملي مديريت پسماند  126.01 KBدانلود09/27/20119015
* مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب مدیریت پسماند شهری310.08 KBدانلود09/27/20113791
* نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله جمع آوری272.33 KBدانلود09/27/20112630
* نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماندمدیریت پسماند شهری405.88 KBدانلود09/27/20113354