اخطار: این ماژول نبایست د رکل پورتال قابل نمایش باشد.


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


 |  07/22/2014 - سه شنبه 31 تير 1393

You are here: شما اینجا هستید: آموزش و پژوهش > مقاله های مرتبط با مدیریت پسماند > مقاله های تخصصی فارسی

مقاله های تخصصی پسماند
 TitleSize 
1. نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند405.88 KBDownload
2. نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله 272.33 KBDownload
3. مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب 310.08 KBDownload
4.ليست مقالات رسيده به دفتر دبيرخانه سومين همايش ملي مديريت پسماند 126.01 KBDownload
5. روش های تبدیل پسماند به RDF319.28 KBDownload
6. استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOT213.75 KBDownload
7.از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران RDF برآورد پتانسیل تولید 390.10 KBDownload
8.استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین 393.84 KBDownload
9.اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران 323.79 KBDownload
10.بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج 386.06 KBDownload
11. بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادی438.59 KBDownload
12.بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی238.68 KBDownload
13. بررسی طرح های تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادی236.74 KBDownload
14.بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتی1.04 MBDownload
15. بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهران1.07 MBDownload
16. بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتر ی های سرب ی اسیدی فرسوده 197.95 KBDownload
17. بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخان های 343.43 KBDownload
18. بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست 460.43 KBDownload
19. بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران 496.23 KBDownload
20. بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم 361.90 KBDownload
21. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند 366.09 KBDownload
22. پیشبینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 333.16 KBDownload
23. پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران 885.70 KBDownload
24. تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیست م های جم عآوری مواد قابل بازیافت 280.29 KBDownload
25. تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی 604.22 KBDownload
26. تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی 532.81 KBDownload
27. تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها 282.03 KBDownload
28.جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی 259.96 KBDownload
29.زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران »268.87 KBDownload
30.طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش (Duale System Deutschland) DSD603.83 KBDownload
31.فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی 228.44 KBDownload
32. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه 955.88 KBDownload
33.کنترل کیفی کود آلی 266.44 KBDownload
34.مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی 294.46 KBDownload
35. مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه 237.09 KBDownload
36. مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی 292.88 KBDownload
37.مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی 466.14 KBDownload
38. معیارهای مکان یابی زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای خطرناک 300.49 KBDownload
39. مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها 337.81 KBDownload
40. نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى 212.02 KBDownload
41. بررسی و مقایسه فن آوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری 442.45 KBDownload
42. استفاده از GIS در بررسی وضعیت و ساماندهی پسماندهای بیمارستانی کشور78.89 KBDownload
43. مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراری61.04 KBDownload
44. مطالعات مکان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد703.00 KBDownload
45. ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی210.02 KBDownload
46. پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیراز353.88 KBDownload
47. افزایش سرعت فرایند تولید کمچوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی145.19 KBDownload
48. معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی و صنعتی و تولید کلینکر سیمان213.75 KBDownload
49. مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهری390.10 KBDownload
50. بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشت393.84 KBDownload
51. بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزوین323.79 KBDownload
52. 10- ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان هرمزگان206.79 KBDownload
53. 11- ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی385.20 KBDownload
54. بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت166.83 KBDownload
55. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری203.97 KBDownload
56. تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبز238.89 KBDownload
57. تعیین پتانسیل انرژی ضایعات نیشکر131.03 KBDownload
58. مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهری118.42 KBDownload
59. جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافت295.09 KBDownload
60.بازیافت روی از ضایعات پلیمری جهت استفاده گیاه در محلول غذایی و خاک138.51 KBDownload
61. بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قم318.77 KBDownload
62. بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهد366.89 KBDownload
63. بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان362.74 KBDownload
64. لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی471.02 KBDownload
65. قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا444.49 KBDownload
66. سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری508.88 KBDownload
67. بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفن119.49 KBDownload
68. طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 1200 تن در روز از زباله شهر تهران452.09 KBDownload
69. بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهر179.14 KBDownload
70. مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز)260.61 KBDownload
71. امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در 72. شهرکهای صنعتی (شهرک صنعتی سمنان)96.10 KBDownload
72. بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارها192.09 KBDownload
73. امکان سنجی استقرار سیستم بازیافت از مبداء مواد زائد شهری قم از طریق بررسی میزان مشارکت مردمی و پتانسیل های بازیافت110.28 KBDownload
74. بررسی طراحی بسته بندی با دیدگاه کگاهش ضایعات181.29 KBDownload
75. تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدید245.75 KBDownload
76. بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاههای منطقه یک خدمات شهری مشهد109.74 KBDownload
77. آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آن340.41 KBDownload
78. مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک143.49 KBDownload
79. جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانی107.15 KBDownload
80. پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران333.65 KBDownload
81. توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژه312.96 KBDownload
82. لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماند82.94 KBDownload
83. بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آباد358.77 KBDownload
84. بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آن120.73 KBDownload
85. جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری185.59 KBDownload
86. امکان سنجی نیروگاه بیوگازی ساوه461.31 KBDownload
87. بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست119.48 KBDownload
88.یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست306.68 KBDownload
89. تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی173.14 KBDownload
90. بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندج120.87 KBDownload
91. تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بیوگاز سوز شهر مشهد420.94 KBDownload
92. بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست 495.96 KBDownload
93. نتایج مطالعات مدیریت پسماد منطقه چابهار (شهری و روستایی)495.96 KBDownload
94. تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی109.80 KBDownload
95. بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندها187.01 KBDownload
96. بررسی مشکلات بازیافت بطری های پت در تهران و حومه و ارائه الگوی مناسب116.06 KBDownload
97. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایران179.10 KBDownload
97. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایران175.97 KBDownload
99. طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهد106.97 KBDownload
100. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری203.97 KBDownload
101. جمع آوري تفكيك شده زباله از مبداء توليد در كشورهاي در حال توسعه، مطالعه موردي شهر شاهرود211.40 KBDownload
102. مطالعات مكان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد248.27 KBDownload
103. بررسي كميت و كيفيت زباله توليدي شهر خواف 192.89 KBDownload
104. بررسي كمي و كيفي زباله شهر آباده و ارزيابي آن بر محيط زيست جايگاه دفن زباله شهر آباده139.95 KBDownload
105. بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيم ارستانهاي استان گلستان115.37 KBDownload
106. بررسی ميزان كاهش پسماندهاي ارسالي به مركز دفن در اثر راه اندازِي كارخانه كمپوست شهر خمين120.82 KBDownload
107. بررسي وضعيت بازيافت كاغذ ومقوا از زباله هاي شهر اصفهان وارزيابي جنبه هاي اقتصادي وزيست محيطي آن205.82 KBDownload
108. بررسي كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بيمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران149.42 KBDownload
109. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند366.09 KBDownload
110. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران126.31 KBDownload
111. ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران489.42 KBDownload
112. ارزیابی میزان رضایت از سیستم جمع آوری مکانیزه زباله و مشارکت557.50 KBDownload
113. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران- ايستگاه بازيافت شهرداري منطقة 3126.31 KBDownload
114. امكان سنجي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تبريز281.74 KBDownload
115. بررسی تولید ورمی کمپوست351.29 KBDownload
117. « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ 268.87 KBDownload
118. گزارش بی خظر سازی و امحاء شیرابه در سازمان مدیریت پسماند-1391- واحد پردازش3.30 MBDownload
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا