07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397

گالری عکس فعالیت های سازمان

در این صفحه فیلم هایی در ارتباط با فعالیت های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران را ملاحظه می فرمایید

گالری عکس فعالیت های سازمان