11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

با تشکیل سازمان مدیریت پسماند در سال 1389 واحد تحقیق و توسعه به عنوان زیرمجموعه ای  از معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری فعالیت مجدد خود را آغاز نمود.از  مهم ترین وظایف واحد تحقیق و توسعه می توان به مورد ذیل اشاره کرد:

·         تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات سازمان در خصوص مدیریت پسماندهای شهری و ارائه راهکارها و اطلاعات مورد نیاز جهت حل آن ها

·         تحقیق پیرامون مسائل و نوآوری های صورت گرفته در عرصه مدیریت پسماندها در سایر شهرها و کشورهای جهان و انتقال آنها به کارکنان سازمان جهت تصمیم گیری های آتی

·         تامین اسناد و مدارک علمی و پژوهشی مورد نیاز کارکنان سازمان در خصوص برگزاری نشست ها و جلسات تخصصی

·         تهیه گزارش های علمی و فنی از سازمان و اقدامات صورت گرفته جهت ارائه در نشست ها و جلسات مرتبط

·         همکاری با بخش دانشگاهی، پژوهشی، خصوصی و تحقیقاتی جهت تبادل اطلاعات و به روز رسانی اطلاعات طرفین

·         همکاری با اساتید دانشگاهی، دانشجویان (در مقاطع مختلف)، محققین و مراجعین بخش خصوصی جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت انجام پایان نامه های دانشجویی و....

·         حضور در همایش ها، نمایشگاه ها و جشنواره های مرتبط جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به بازدید کنندگان و دریافت اطلاعات جدید در خصوص مدیریت پسماند

·         تهیه و تدوین اطلاعات علمی مورد نیاز سازمان در قالب کاتالوگ، بروشور، کتاب، پوستر، لوح های فشرده مالتی مدیا و...

·         همکاری با سایر معاونت ها جهت برگزاری همایش، سمینار و نشست های علمی و تخصصی

·         همکاری با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران جهت پیگیری امور مربوط به RFP های پژوهشی سازمان

 برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان سازمان و سایر کارشتاسان فعال در نهادها و شرکت های مختلف خصوص و دولتی