07/20/2018 - جمعه 29 تير 1397

انتقال پسماندها

انتقال پسماندها

با عنایت به استقرار بیش از 50 هزار مخزن ذخیره سازی پسماند در سطح شهر تهران و جمع آوری روزانه  آنها توسط خودروهای موجود، ضروری است تا پسماندهای جمع آوری شده هر چه سریعتر به سایت دفع نهایی ارسال گردیده تا مشکلات بهداشتی و بصری موجود به حداقل ممکن برسد.به همین منظور هر یک از خودروهای جمع آوری پس از پر شدن مخزن خود بلافاصله به ایستگاه انتقال میانی مشخص شده مراجعه نموده  و نسبت به تخلیه بار خود به درون سمی تریلی های موجود اقدام می کند.سمی تریلی ها نیز پس از پر شدن نسبت به انتقال پسماندها از ایستگاه های انتقال میانی به مجتمع پردازش و دفع آرادکوه اقدام می کنند. به صورت متوسط در شهر تهران مسافت طی شده رفت و برگشت برای سمی تریلی ها از ایستگاه های انتقالی میانی موجود 66 کیلومتر می باشد.

حمل پسماند جمع آوری شده

حمل پسماند جمع آوری شده