11/12/2019 - سه شنبه 21 آبان 1398

نظافت و رفت و روب معابر

نظافت و رفت و روب معابر

نظافت و رفت و روب معابر

برنامه ریزی جهت نظافت و رفت و روب، شستشوی معابر، انهار، سطوح، مبلمان و سایر المان های شهری و بطور کلی پاکیزه سازی معابر و فضاهای عمومی شهر تهران  از جمله وظایف سازمان مدیریت پسماند است. سازمان مدیریت پسماند همه روزه با بکارگیری ماشین آلات مکانیزه و نمیه مکانیزه توسط بخش خصوصی، طی برنامه ریزی دقیق اقدام به نظافت و رفت و روب معبر شهر تهران جمع می نماید. در هر ناحیه یک ناظر مقیم وجود دارد که بصورت دائمی موظف است تا در اجرای عملیات پیمانکار در 19 آیتم کاری نظیر رفت و روب معابر، شستشوی المان های شهری، جمع آوری پسماند و... نظارت دقیق بعمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را براساس دستورالعمل ها مورد رسیدگی و کنترل قرار دهند و درصورت مشاهده عیب و نقصی در کار به پیمانکار دستور رفع بازدید عملکرد روزانه را تکمیل نموده و بصورت وضعیت موقت پیمانکار رسیدگی و درصورت صحت آن را تایید نماید.

نظافت و رفت و روب معابر نظافت و رفت و روب معابر

    

همچنین سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران همسو با سایر پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پردازش و دفع پسماند و به منظور افزایش اثر بخشی امر نظافت و رفت و روب شهری نسبت و افزایش رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده به خرید ماشین آلات جدید مکانیزه رفت و روب و نوسازی ناوگان خود اقدام نموده است.

نظافت و رفت و روب معابر   

سازمان مدیریت پسماند در فصول سرد سال و با افزایش احتمال ریزش برف و یخ زدگی معابر و جاده ها، ستادهای برف روبی را مناطق مستعدی چون1، 22،21،5،4،3،2و...به حالت آماده باش در می آورد تا در شرایط اضطراری درسریع ترین زمان ممکن نسبت به برف روبی و یخ زدایی معابر و مسیرهای شهری اقدام نماید.

نظافت و رفت و روب معابر

نظافت و رفت و روب معابر