12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397

آگهی های مناقصه

آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز و انجام امور نظافتی و خدماتی ساختمان های صالح آباد، شوش و پیامبر(14-1-97)
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 01/12/2018 11:46:40 ق.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد امور مربوط به نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات ... ادامه مطلب...


آگهی فراخوان 4-3-97
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 01/12/2018 10:23:27 ق.ظ

سازمان مدیریت پسماند در نظر دارد در راستای سیاست های حفظ محیط زیست و منابع طبیعی همچنین ارتقای سطح... ادامه مطلب...