07/16/2019 - سه شنبه 25 تير 1398

آگهی های مناقصه

اصلاحیه آگهی مناقصه6-1-98
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 08/07/2019 10:26:27 ق.ظ

پیرو آگهی مناقصه 6-1-98 مندرج در صفحه11 روزنامه همشهری مورخ 98/4/11، سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ... ادامه مطلب...


آگهی فراخوان(2-3-98)
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 02/07/2019 04:22:59 ب.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد در راستای سیاست های شهرداری تهران مبنی بر  سرمایه گ... ادامه مطلب...