10/23/2018 - سه شنبه 1 آبان 1397

آگهی های مناقصه

آگهی های مناقصه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

آگهی مزایده 5-2-97(خطوط پردازش S10 و خطوط پالایش P6-P7)
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 16/10/2018 01:00:25 ب.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند S10 با ظ... ادامه مطلب...


آگهی مناقصه اعزام زائرین به نجف اشرف و کربلای معلی و خدمات مربوطه( 9-1-97)
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 29/09/2018 09:34:02 ق.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد انجام اعزام کارگران رفت و روب در نگهداشت امور نظافت ... ادامه مطلب...


آگهی مزایده 4-2-97 (خطوط پردازش M1-M2 و خطوط پالایشP11-P10)
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 26/09/2018 02:58:28 ب.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند M1-M2 با... ادامه مطلب...


آگهی لغو مناقصه(8-1-97)
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 12/09/2018 02:42:46 ب.ظ

پیرو آگهی مناقصه عمومی به شماره 8-1-97 سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با موضوع راهبری و نگهدار... ادامه مطلب...


آگهی تجدید مناقصه (نوبت دوم) نگهداری، راهبری و حمل و نقل پسماند جامد با استفاده از کشنده و سمی تریلرهای مورد نیاز از ایستگاه خدمات شهری دارآباد به مقصد آرادکوه(9-1-97)
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 08/09/2018 10:55:35 ق.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد انجام نگهداری، راهبری و حمل و نقل پسماند جامد با اس... ادامه مطلب...