05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

آگهی های مناقصه

آگهی فراخوان(1-3-98)
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 18/05/2019 02:20:19 ب.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد "بررسی فنی و مالی روش برون سپاری تجمیعی خدمات شهری ... ادامه مطلب...


آگهی مناقصه انجام خدمات مدیریت جمع آوری و حمل پسماندهای پزشکی( عفونی ) شهر تهران(3-1-98)
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 12/05/2019 10:32:33 ق.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد انجام خدمات مدیریت جمع آوری و حمل پسماند پزشکی(عفون... ادامه مطلب...