11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398

نشانی سازمان

نشانی ساختمان ها و مجموعه های تحت پوشش سازمان

ساختمان مرکزی(صالح آباد)

تهران، صالح آباد شرقی، خیابان شهید رجایی، انتهای ١٣ آبان، میدان شهید خالقی، خ. امامزاده، جنب مرکز بین المللی آتش نشانی، سازمان مدیریت پسماند 
معاونت پسماندهای ساختمانی و عمرانی از ساختمان شوش به این مرکز منتقل شده است.

تلفنخانه: ٨ -٠٢١٥٥٥٣٠١٣٠

نمابر: ٠٢١٥٥٥٣٠١٣٩

ایمیل:  info.pasmand@tehran.ir

 

نمایشگاه و مرکز آموزش شهروندی

تهران،فلکه دوم صادقیه، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان بهنام، خیابان مقداد

تلفنخانه: ٨ - ٠٢١٤٤٠٩٠١١٦

نمابر: 


مجتمع دفع وپردازش آرادکوه

تهران، جاده قدیم قم، بعد از 60 متری شورآباد، دست چپ، مجتمع پردازش و دفع آرادکوه

تلفنخانه: ٠٢١٥٦٥٤١٤٣٥ - ٠٢١٥٦٥٤٠٦٥٣

نمابر: ٠٢١٥٦٥٤٠٧٤٢


ساختمان معاونت خدمات شهری و امور خودرویی 

تهران، شوش، خیابان فدائیان اسلام، روبروی بیمارستان مهدیه

(معاونت پسماندهای ساختمانی و عمرانی از ساختمان شوش به ساختمان صالح آباد منتقل شده است).

تلفنخانه: 02155339221 - 02155339221

نمابر:02155339222