11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

مراقبت های پس از دفع

مراقبت های پس از دفع

احداث تصفیه خانه شیرابه با ظرفیت 1400 متر مکعب شیرابه در روز

با توجه به دفن سنتی پسماند شهر تهران در طول نیم قرن گذشته در مجتمع آرادکوه، حضو.چه شیرابه  ای در محل مجتمع تشکیل شده که این مهم با بروز مشکلات زیست محیطی و بهداشتی مختلفی همراه بوده است.در همین راستا سازمان مدیریت پسماند با همکاری دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران نسبت به راه اندازی واحد تصفیه خانه ای با ظرفیت اسمی 1400 متر مکعب در روز اقدام نمود.این واحد در زمستان سال 1391 راه اندازی گردید.

استحصال گاز متان

در طول دهه گذشته سازمان مدیریت پسماند با انجام برنامه ریزی ها و اجرای طرح های پایلوت همواره در تلاش بوده است تا از پتانسیل بیوگاز مدفون در لندفیل های قدیمی موجود در مجتمع پردازش و دفع آراد کوه استفاده نماید.در همین راستا مطالعات امکانسنجی با همکاری سانا (سازمان انرژی های نو ایران ) و شرکت رصا (شرکت رهروان صنعت انرژی) در مجتمع آرادکوه صورت پذیرفت و مقرر گردیده تا با همکاری بخش خصوصی  تعداد400 حلقه چاه گمانه جهت استحصال بیوگاز موجود در این مجتمع حفر گردد.

توسعه فضای سبز و طرح جنگلكاری اراضی آراد كوه

یکی از اقدامات موثر در کاهش آلودگی هوا مجتمع آرادکوه و تلطیف نمودن محیط کار پرسنل، توسعه فضای سبز آرادکوه از مساحت 20 هکتار به 50 هکتار در دو سال گذشته بوده است که در حال حاضر طرح توسعه فضای سبز مجتمع آرادکوه به مساحت 590 هکتار با همکاری اداره منابع طبیعی استان تهران در دستور کار سازمان قرار دارد که تاکنون در فاز اول جنگل کاری که در فروردین 90 انجام شد با کاشت حدود 50.000 اصله نهال در مساحتی بیش از 110 هکتار واکاری و کاشته شده است که فاز دوم طرح که از پاییز 90 شروع می شود  مساحتی حدود 140 هکتار دیگر از اراضی و قسمتی از مجتمع پردازش درخت کاری و نهال كاری خواهد شد. (كاشت گونه های زینتی در حاشیه جاده های دسترسی از اقدامات تكمیلی طرح فوق می باشد).