08/21/2019 - چهارشنبه 30 مرداد 1398

 

 


کتابها و مقالات آموزشی تخصصی پسماند
پروژه های سازمان
آمار پسماند شهر تهران
 راهنمای مراجعین

دکتر صدرالدین علی پور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

 

پست الکترونیک 

دکتر صدرالدین علی پور

مدیر عامل سازمان

نقشه مناطق تهران
پسماندها را تفکیک کرده اید و به دنبال غرفه بازیافت می گردید؟
برای مشاهده فهرست غرفه‌های بازیافت روی نقشه کلیک کنید.

آموزش جامع کاهش پسماند، تفکیک و بازیافت از طریق خلق آثار هنری از دورریزها 

آموزش جامع کاهش پسماند و تفکیک به نوگلان شهر با زبان کودکانه

آموزش و توانمند سازی بانوان شهر به منظور اصلاح الگوی مصرف  و کمک به اقتصاد خانواده  

آموزش راهها کاهش پسماند در مکان ها و موقعیت های مختلف

آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات پروژه های پسماند شهر تهران و معرفی پروژه های آماری

بانک ایده

ایده های خود را برای تفکیک زباله و پسماند ثبت کنید.

مستندات و قوانین

قوانین، مستندات و دانلود و استاداردهای سازمان مدیریت پسماند

نظر سنجی

برای برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح تر، نیازمند نظرات شما هستیم.